ח"כ גדי יברקן: מתוך דף הפייסבוק של גדי יברקן

המסע של יהודי אתיופיה לישראל, הוא מסע המספר את הסיפור של הציונות כולה. מסע שמתחיל בימי בית ראשון, מתחיל מ12 השבטים שירדו מישראל לאתיופיה שם בנו קהילה גדולה עם היסטוריה מרשימה של מלוכה של ביתא ישראל והם העבירו לילדיהם ולדורות שאחריהם שיום אחד הם יחזרו לירושלים.

עם שלם שגדל על סיפורי ירושלים שבתוכו מעורבב חזון נביאי ישראל לדורתיהם המבטיחים שיבת ציון מארבע כנפות הארץ.

כשיהודי אתיופיה התחילו את המסע לארץ ישראל דרך סודן בראשם הייתה רק תמונה אחת – בית המקדש. רובם המוחלט של היהודים היו מנותקים מהעולם הגדול, הם חיו בכפרים ושמרו על דת ישראל בקנאות וכשהם התחילו את המסע הם חשבו שיפגשו את ירושלים המתוארת בסיפורים מסביב למדורה עם המשפחה במשך אלפי שנים.

היציאה מהכפרים באתיופיה לישראל נבעה משמועה שיש דרך להגיע לירוסלם. איש לא פחד מהאסונות שיפקדו אותו במסע.

המסע גבה קורבנות בנפש. אלפי יהודים נפטרו מרעב, ממחלות, נשים נאנסו גברים נכלאו. למרות המחיר הכבד ששלמו האנשים, לרגע לא חשבו לחזור אחורה. הם המשיכו במסע למען ירוסלם. המסע של יהודי אתיופיה הוא פרק של גבורה בתולדות הציונות ושל עם ישראל .

המסע הפיזי אולי תם, אך המסע הנפשי בשיאו. על שלושה רגליים עומדת ביתא ישראל. תורת ישראל, עם ישראל, וארץ ישראל. באתיופיה שלושת עמודי התווך שמרו עלינו. ודווקא בישראל, מפקפקים בתורתם של ביתא ישראל. עם ישראל לא כל כך מחבק את ביתא ישראל, וארץ ישראל? אותה פיסת אדמה שכולם התפללו למענה וחיכו לנשק את אדמתה, היא לא עשתה כלום. הארץ היא אותה ארץ, לא יכולה להרע לאיש. היא תניב פירות למי שישתול שתיל, למי שיזרע היא תניב יבול, למי שיבנה היא תתן בית. ארץ ישראל חיבקה את עם ישראל כשהיו יחדיו ואהבו אלה את אלה, היא הוקיעה כשנלחמו אלה באלה. ארץ ישראל עבור ביתא ישראל היא מימוש חזונם של נביאי ישראל.

המסע של ביתא ישראל יסתיים כשקהילות ישראל יחיו זו לצד זו ללא שיפוטיות עם אהבת חינם אשר תשרור בארצנו שהיא ארץ ציון וירושלים.

גדי יברקן, הוא חבר כנסת מטעם מפלגת תנועת לאומית ממלכתית בסיעת כחול לבן, היה פעיל חברתי למען יוצאי אתיופיה, וראש מכינה קדם-צבאית.

בשנת 1991, עלה לארץ  עם משפחתו במסגרת מבצע שלמה

בשנת 2003, הוא כתב את ספר שירה "מתחיל מהתחלה" המספר, מצד אחד את מסע הגבורה של יהודי אתיופיה לישראל, ומצד שני את סיפור התערותם הלא קלה בארץ, שהוא מעין התחלה חדשה.